Vrouwen Sta Op

Nieuw   Nieuw   Nieuw   Nieuw   Nieuw   Nieuw   Nieuw   Nieuw

 

VROUWEN STA OP

 

Durf jezelf te laten zien!

 

Cursus voor vrouwen die hun gaven en talenten willen ontwikkelen

 

Op veel terreinen hebben vrouwen een voorsprong, maar zelfs sterk ontwikkelde vrouwen zijn vaak nog niet met deze gedachte vertrouwd. Het is de bedoeling van deze cursus om vrouwelijke voordelen onder de loep te nemen. We willen vrouwen bewust maken hoe vrouwelijke eigenschappen garant kunnen staan voor succes en hoe deze eigenschappen kunnen worden benut.

 

Een vrouw die zich van haar kwaliteiten bewust is, heeft de kans ze beter te ontwikkelen en in te zetten in thuis- en werk situaties. Het gaat er ons niet om ons af te zetten tegen mannen en al helemaal niet wie een beter of slechter mens is, we hebben elkaar hard nodig.

 

Het gaat erom vrouwen in te laten zien welke kwaliteiten ze bezitten en over welke mogelijkheden ze beschikken. Pas dan zullen ze hun talenten beter kunnen benutten, succes behalen en aan energie en levenslust winnen.

 

De tijd van langs de zijlijn staan is voorbij. Wanneer vrouwen op hun eigen oordeel vertrouwe, beschikken zij over hun innerlijke kracht. Dan kunnen ze vol overtuiging handelen en voor zich zelf opkomen. Vrouwen gebruiken vaak een rolpatroon, zoeken bevestiging en zijn van mening dat een ander het misschien beter weet. Pas wanneer vrouwen zich van hun waarde bewust zijn, kunnen zij het volste vertrouwen krijgen in hun vaak ongelooflijke capaciteiten en kunnen zij opkomen voor hun waarde!     

 

Paula en Wilma  

 

 

Thema's: 

 

Op de vrouwelijke manier

Zet je leven en je kwaliteiten niet langer op de handrem.

De kracht van de vrouw zit vooral in onze kwetsbaarheid maar ook in onze innerlijke  wijsheid, zorgzaamheid en intuïtie. Een krachtige vrouw is zich bewust van haar vrouwelijkheid, onafhankelijkheid en multi-talent. Een krachtige vrouw is een vrouw die positief met (zelf)kennis in het leven staat en vooral met innerlijke en mentale kracht zelfverzekerd aan haar eigen roer staat in alle vrouwelijkheid, die alles uit haar leven haalt, wat zij uit haar leven wil halen, inspireert en er voor gaat, waarvan de prestatie die zij levert slechts een reflectie is van wie zij is.

  

Intuïtie de bron van kennis en wijsheid

Intuïtie is helder weten, ook wel ‘inzicht zonder nadenken’. Door contact met jouw intuïtie heb je zelfvertrouwen, omdat je weet hoe ‘het’ voor jou zit.

Vaak hebben we te weinig aandacht voor wat er nu echt speelt in ons zelf en in onze omgeving. Als je -naast je ratio- ook je intuïtie serieus neemt, richt je je energie meer op het heden. Je krijgt meer aandacht en innerlijke ruimte voor wat er werkelijk toe doet in je leven. We kunnen leren voeling te hebben met onze intuïtie en sterk op haar vertrouwen.

Vertrouw op je innerlijk kompas.

  

Aangeleerde afhankelijkheid en blokkerende overtuigingen

In deze cursus gaan we leren om met ons zelf in harmonie te komen en te zijn, zorgen dat we een balans vinden tussen wat wij zelf wensen en willen en tussen wat onze omgeving van ons verwacht en eist. Aanleren om niet in aangeleerde afhankelijkheid en in oude patronen te blijven hangen. Ja, ik wil aan de slag met mijn onhandige overtuigingen.

  

Communicatie: het vier-oren model

Met succes communiceren begint met luisteren. Je moet begrijpen wat de ander wil zeggen. Het vier-oren model geeft ons inzichten in de boodschap die de ander ons zendt, zodat die ook zo door ons begrepen kan worden. Als je een zin beluistert kun je die op vier verschillende manieren interpreteren, als het ware met vier verschillende oren horen. Je waarneming wordt beïnvloed door een hele reeks factoren, je gemoedstoestand, je levenservaringen en de mate waarin je je gesprekspartner kent.

Laat je geluk niet afhangen van je gemoedstoestand, als dat gebeurt ben je afhankelijk van de emoties van anderen. Relaties komen tot stand, worden in stand gehouden en worden verbroken door communicatie. Meestal gaat het niet om wat je zegt, maar om hoe je het zegt, of om wat je hoort en hoe je er op reageert.

  

Kernkwaliteiten en vervormingen

Wat zijn jouw kwaliteiten, die je nog niet inzet?

Inzicht zonder handeling brengt geen verandering.

Ieder kiest aan het begin van de cursus een gewenst doel om mee te werken en om dat gewenste doel te bereiken. Iedereen wordt tijdens de cursus daar in begeleid. Je houdt zelf een dagboek bij voor je zelf met je gewenste resultaten, wat ging goed en wat is nog moeilijk. Doelen kunnen te maken hebben met: emoties, gedrag, gewoontes, relaties, communicatie, zelfbeeld, zelfontplooiing, enz. Bewust kiezen wat je nu echt wilt in je leven, op weg naar jouw kwaliteiten en bewust willen worden van jouw vervormingen. Op het laatst van de cursus kijken we via een kwaliteitenspel hoe de groep jou ziet en wat jij daar zelf nog mee wilt.

  

De kracht van kwetsbaarheid

Sommige mensen verwarren openheid met kwetsbaarheid. Ze denken dat als je laat zien dat je ook maar een mens bent, je er om vraagt gedomineerd te worden. Maar kwetsbaarheid is geen zwakte, het is juist een teken van kracht. Door je kwetsbaar op te stellen laat je eigenlijk zien dat je niet bang bent. Dit is de definitie van moed, ondanks angst toch door gaan. Zie je het verband tussen moed en je zelf kwetsbaar opstellen?

Wat we weten is belangrijk, maar wie we zijn is belangrijker. Betrokkenheid tonen en onszelf laten zijn vraagt grote moed en een kwetsbare opstelling. Wanneer je bereid bent om je kwetsbaarheid te erkennen en te omarmen, zul je meer moed en betrokkenheid tonen. Minder denken meer voelen. Waar sta jij nu, waar wil je heen en wat staat er in de weg?

  

Met de mantel der liefde bedekken

Wie ben je en wie laat je zien? Heb jij ook wel eens het gevoel dat je in contact met anderen je zelf niet helemaal kunt laten zien, dat je niet uit de verf lijkt te komen? Beschouw jij het als een teken van zwakte als je laat merken hoe iemand je gekwetst heeft of je irriteert? Hoe laat jij je zelf gelden? Hoe wil je dat anderen jou zien? Hoe wil je overkomen? Jouw gedrag wordt duidelijker als de binnen- en de buitenkant met elkaar in overeenstemming zijn. Jouw unieke combinatie van denken, voelen en vinden, laat zien wie je bent en dat straal je uit en maakt je prachtig!

  

Heb je zelf lief

Je zelf mogen heeft iets met levensvreugde te maken, met het gevoel de teugels van je eigen leven vast in handen te hebben. Als je als vrouw graag aardig, vriendelijk, lief, leuk, gerespecteerd, gewaardeerd en of normaal gevonden wilt worden, loop je de kans je zelf een beperking op te leggen en dreig je ook aan je zelf voorbij te gaan. Waarom hangt mijn geluk af, hoe anderen tegen mij aan kijken?

  

Ik ken geen zekere weg naar succes, alleen naar een zekere mislukking: Het iedereen naar de zin willen maken.”

Plato

 

8 bijeenkomsten te Lieshout van 19.30 - 22.00 uur. Kosten € 179,- p.p. exclusief 21% BTW en inclusief werkboek met aanvullende experimenten en huiswerkopdrachten.

Voor meer informatie en/of aanmelden graag Paula bellen: 0499-423588.

 

Inloggen
centrumhelena.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!