Relatietherapie

Relatietherapie: Liefde is een werkwoord

 

Voor wie?
 
Voor mensen die:
-bewust kiezen voor een goede relatie
-kiezen voor echte vriendschap
-willen werken aan hun relatie
-plannen hebben om te gaan samenwonen of trouwen
-hun relatie willen opfrissen
-vinden dat hun relatie slecht is of er problemen in ervaren.

Moeilijkheden tussen partners wijzen niet op een slechte relatie of op een tekort aan liefde. Het zijn de verschillen tussen partners die ervoor zorgen dat er voortdurend moeilijkheden ontstaan, waarvoor steeds weer opnieuw oplossingen moeten worden bedacht. Geslaagde oplossingen leiden tot saamhorigheid. Zonder geslaagde oplossingen ontstaan steeds meer irritaties die kunnen oplopen tot steeds meer verwijdering van elkaar.

Relatietherapie kan je een heleboel ellende besparen, je dagelijks samenleven verdiepen en plezieriger maken. Je kunt weer vertrouwen krijgen in de veerkracht van je relatie. Je kunt je relatie redden en laten groeien tot iets moois. Vind inzichten en antwoorden op vragen die mensen bezig houden: wat maakt relaties soms zo moeilijk? Waarom houdt een huwelijk, een relatie in sommige gevallen een leven lang stand, terwijl er onder een ander wel een tijdbom lijkt te tikken? Hoe kun je voorkomen dat een relatie mislukt? Hoe kun je een relatie, die lijkt mis te gaan, redden?

Een van de meest trieste redenen waarom een relatie stuk loopt, is dat (g)een van de partners de waarde ervan beseft totdat het te laat is. Maar al te vaak wordt een relatie als vanzelfsprekend beschouwd. Sommige mensen denken dat uit elkaar gaan of doormodderen in een slechte relatie niet zo'n ramp is. Er zijn echter voldoende aanwijzingen dat het zeer nadelig kan zijn voor alle betrokkenen, ook voor de kinderen.
Vriendschap is de basis voor een goede relatie. Behandel de ander zoals jezelf graag behandeld zou willen worden. Vriendschap is niet alleen aardig zijn tegen elkaar. Het betekent dat je jezelf door en door kent, maar ook dat je werkelijk weet wat er in de innerlijke wereld van de ander omgaat. Je kent zijn of haar stress, zorgen, verlangens, dromen, talenten, zwaktes, tekort-komingen, voor- en afkeuren.
Tekortkomingen van de ander kun je zien als een "alarmbel": je zou wel eens ernstig in de problemen kunnen komen als er daardoor teveel negatieve interactie ontstaat. Er wordt dan op den duur alleen maar energie gestopt in het minder goede van de ander. Overal waar je energie in stopt zal groeien. Bepaalde negatieve elementen die dan ontstaan zijn: kritiek, minachting, verdediging en optrekken van een muur. Deze negatieve elementen zijn, als ze kunnen doorwoekeren, dodelijk voor een relatie.

Als partners lichamelijk en emotioneel vrijwel niet meer in staat zijn om te communiceren en hun huidige problemen niet meer kunnen herstellen, dan moet hun relatie wel bijna fout gaan. Het rode waarschuwingslampje brandt voortdurend. Het gevolg is begrijpelijk: ze trekken zich terug uit hun relatie.
Sommige mensen maken letterlijk een eind aan hun relatie door te gaan scheiden. Anderen blijven bij elkaar, maar gaan hun eigen leven leiden. Welke weg er ook gekozen wordt, er zijn vier eindfasen voor een relatie:
1. Je beschouwt je relatieproblemen als ernstig.
2. Je beschouwt het als zinloos om over dingen te praten. Je probeert je
problemen zelf op te lossen.
3. Je gaat je eigen leven leiden.
4. Je gaat je eenzaam voelen.
Als je eenmaal op dit punt bent aangeland kan het herstellen van de diepgaande band die je vroeger met elkaar had wel eens heel moeilijk lijken. Toch ben ik ervan overtuigd dat, hoe somber de situatie ook mag lijken, als twee mensen dat werkelijk willen, er veel meer relaties te redden zijn dan tegenwoordig gebeurt.

Relatietherapie laat je zien, door oefeningen en experimenten, hoe je je vriendschap zelfs kunt versterken als je je overspoeld voelt door negatieve gevoelens. Naarmate je meer inzicht krijgt in jezelf en in de ander ga je beter begrijpen welke rol vriendschap in elke relatie speelt en ontwikkel je de vaardigheden om je eigen relatie in stand te houden of nieuw leven in te blazen. De therapie heeft weinig nut voor partners die verwachten dat zij met dwang, schreeuwen of vluchten tot een betere verstandhouding kunnen komen. Ook voor partners die het uiten van gevoelens als zeuren ervaren, kan de therapie niet anders dan teleurstellend genoemd worden. Vooral mensen die zich voor hun partner, zichzelf en hun relatie willen inspannen, zullen veel baat hebben bij de therapie. 

 

Thema's waarmee je kunt werken
 

-Tijd maken voor elkaar, voor je relatie (kwaliteit).
-Communicatie, geen communicatie - geen relatie.
-Conflicten oplossen: hoe ga je er nu mee om?
-Weten wat je wel wilt. Niet blijven hangen in wat je niet wilt. Wat is gewenst? Erkenning.
-Ruzie maken over geld, sex, communicatie, irritaties, begrip, verslaving, geen tijd. Dit kun je jaren volhouden, maar het probleem zit vaak dieper en daar wordt niet aan gewerkt, daar worden geen oplossingen voor gevonden.
-Van wie is het probleem? Van een van de partners of zit het in de relatie? Respect hebben voor elkaar.
-Taakverdeling. Is daarover duidelijkheid? Afspraken? Verantwoordelijkheid?
-Ruzies: hoe lossen jullie die op? 's Avonds bij de tv? In bed? Niet? Non-verbaal? Chantage?
-Kun je de ander vergeven? Is sorry zeggen genoeg?
-Samen kinderen opvoeden.
-Hoe is de invloed van ouders, schoonouders, ex-en, familie, vrienden?
-Vluchtheuvels (nodig om alleen te zijn).
-Het verlangen naar elkaar. De wil om samen te leven. Elkaars gezelschap willen zijn.
-Angst. Je creeert (on)bewust situaties die je juist wel of niet wilt.
-Omgaan met onvermijdelijke tegenslagen. Tegenslagen verwerken.
-Voor jezelf opkomen in een relatie. Jezelf zijn.
-Dubbele boodschappen uitzenden.
-Slachtofferrol, redderrol, aanklagerrol: hier kom je nooit uit, het zijn rollen!
-Alleen maar met de vinger naar de ander wijzen. Hoe deden ze het bij jou thuis?
-Sexualiteit en intimiteit bespreekbaar maken.
-Leren luisteren naar elkaar. Niet van tafel vegen. Geen oplossingen aandragen.
-Kritiek. Minachting. Verdediging. Een muur optrekken.
-Wat gebeurde er? Hoe reageer ik?

  

Tijdens een intakegesprek krijg je nadere informatie over de thema's en de samenwerking.

Therapeute Paula Smits-Franke
Therapeutisch Centrum Helena
06-22956843
 
 
Inloggen
centrumhelena.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!