Individuele therapie

Individuele therapie

 

Het doel van individuele therapie
 

Elk individu heeft een ingeboren doel zichzelf te verwezenlijken. Daarnaast is de behoefte aan verbinding met anderen minstens even groot. We willen autonoom zijn, op eigen benen staan en er toch bij horen. Alleen en samen?! Tegenstrijdige verlangens die maken dat ons leven zich voor een groot deel afspeelt in een spanningsveld. Een spanningsveld waarin we de keus hebben om wel of niet de confrontatie aan te gaan. Ieder keer weer moeten we besluiten of we onze creativiteit de vrije loop laten of aan verwachtingen voldoen.

Worden wie we zijn ...

Worden wie we zijn betekent onder ogen zien dat we vaak gevangen zitten in overlevingspatronen die ons ooit gediend hebben. Bijvoorbeeld lief en aardig of lastig doen. Maar ... niemand is alleen lief en aardig en niemand is alleen lastig. Om te worden wie we zijn zullen we ook gevoelens, ideeen, gedachten en verlangens moeten uiten die voor ons niet zo "gewoon " zijn.

Om te worden wie we zijn, hebben we onze omgeving nodig. Alleen via de ander kunnen we onze contactgrens leren kennen. Juist door te botsen en elkaar al of niet te ontmoeten, beseffen we waar onze knelpunten zitten en wat we zouden willen veranderen.

Worden wie we zijn betekent ook (weer leren) creatief om gaan met onze levensvragen en op een nieuwe manier naar onszelf en onze relaties kijken.
Door onze gedachten te veranderen, verandert ons gedrag, waardoor we nieuwe ervaringen krijgen die weer gevolgd worden door nieuwe gedachten en zo is de cirkel rond. 

 

Wat houdt individuele therapie in?
Bij individuele therapie gaat het erom contact met onszelf, met onze omgeving en met anderen te ervaren. Contact maken we door onze zintuigen te gebruiken en door te beseffen wat uit ons verleden in het NU op de voorgrond treedt. Contact is alleen mogelijk in het "hier en nu".

Via individuele therapie kunnen we leren waardering op te brengen voor de verschillen tussen ons en de ander. 
 
Een intake gesprek is gewenst. Dit om te ontdekken of ik je kan bieden wat je nodig hebt.
Voor meer informatie kun je bellen:

Paula Smits-Franke
Therapeutisch Centrum Helena
Tel. 06-22956843
 
 
Inloggen
centrumhelena.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!