Communicatie

Communicatie 

 

  Zelfbewustwording- Zelfontwikkeling 
 
Zelfvertrouwen kun je leren. Veel mensen worden in hun mogelijkheden geremd door gebrek aan zelfvertrouwen. Men voelt zich onzeker. Eerst als die onzekerheid wordt weggenomen, kan de mens tot volle ontplooiing komen. Deze cursus biedt hiertoe een handvat. Wij gaan ervan uit dat zelfvertrouwen een centraal gegeven is in de menselijke ontwikkeling. Zelfvertrouwen is niet aangeboren maar wordt van jongs af aan langzaam ontwikkeld. De basis wordt gelegd door waarderende opmerkingen en instemmende uitingen vanuit de omgeving.
Waardering is echter schaars.
Zo is uit psychologisch onderzoek gebleken, dat bij de opvoeding van kinderen tegenover een bemoedigend en waarderend woord, er wel tien afkeurende opmerkingen of straffen staan. Onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen zijn het gevolg.
Dat kan uitmonden in minderwaardigheidsgevoel, angst en geremdheid. Je denkt dat je het toch nooit kunt of nooit goed doet.
Je klapt dicht als een ander gaat domineren of je begint aan een verslaving.
Deze gevoelens en gedachten verdwijnen niet aan het einde van de opvoeding, maar kunnen het hele leven belastend werken.
Een betere wereld begint bij jezelf.
In deze cursus houden we halt en krijgen we inzichten in onszelf, in ons handelen, ons gedrag, in onze angsten.
In welke rol kruipen we bij onze communicatie, bij ons handelen? 

 

De cursus
 
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 19.30 uur tot 22.00 uur.
In de cursus wordt gewerkt aan:

- Waar groepsleden in hun werk of thuissituatie tegen aanlopen.
- Normen en waarden.
- Meer inzicht in jezelf krijgen.
- Boodschappen van vroeger- socialisatieproces.
- Bewust omgaan met jezelf en met anderen.
- Omgaan met kritiek.
- Gesprekstechnieken -ik- boodschappen.
- Hoe luister ik naar de ander.
- Respect voor je eigen mening en die van een ander.
- Je grenzen aangeven.
- Omgaan met ruzie.
- Omgaan met angst.
- Letten op non verbaal gedrag.
- Luisteren naar je gevoel.

Er wordt gewerkt vanuit de eigen ervaringen van de deelnemers met:

- Rollenspel.
- Ontspanningsoefeningen.
- Thuisopdrachten.
- Visualisatieoefeningen.
- Experimenten. 

 

Communicatie - Luisteren
 
Word eens bewust welk lijden er wordt veroorzaakt door onzorgvuldig spreken en het onvermogen naar anderen te luisteren.

Liefdevol spreken is een daad van vrijgevigheid. Wanneer zorgzaamheid onze drijfveer is, kunnen de dingen die we zeggen anderen blij maken. Wanneer er veel pijn in ons is, is het moeilijk om liefdevol te spreken.
Als we met name tegenover kinderen woorden gebruiken die hun vertrouwen sterken, zowel in zichzelf als in anderen, zullen ze tot bloei komen. Probeer te luisteren om te begrijpen, te luisteren met hart en ziel, te luisteren zonder enig vooroordeel, te luisteren zonder te oordelen of te reageren, te luisteren om te begrijpen, met zoveel aandacht dat we in staat zijn te horen wat de ander zegt en wat ongezegd blijft. Het klinkt eenvoudig, maar ik weet dat het moeilijk is om er naar te leven. Het is moeilijk omdat we vaak het tegenovergestelde doen. Gewoontes waarvan we ons lang niet altijd bewust zijn. We kunnen beginnen om al een gewoonte te veranderen: iedere overtuiging die pijn doet, ga je vervangen door eentje die je blij maakt.

Overal ter wereld zijn dringend mensen nodig om hier een voorbeeld in te zijn.

 

Tijden
 
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 19.30 uur tot 22.00 uur. Er starten regelmatig cursussen (zie agenda).
 
De cursus is inclusief werkboek, koffie en thee.

Individuele begeleiding is ook mogelijk. Voor informatie en/of inschrijving kun je terecht bij de cursusleidster:

Paula Smits-Franke

Therapeute - Ademcoach - Cursusleidster
Therapeutisch Centrum te Lieshout
Tel: 06-22956843 / 0499-423588
 
Wilma Kammeraat
Kunstzinnig en Creatief hulpverlener, Adem en IEMT Coach, Access Bars Practioner

De Malthezer 53

5735JH  Aarle Rixtel

Tel: 0492-772462 / 06-55684682

 

 

Inloggen
centrumhelena.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!